انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: لطفا راهنماییم کنید..
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام

کسی که تصادف میکنه ( ماشین بهش میزنه) و ساق پاش میشکنه و پلاتین میذاره
معمولا یا حدودا چقدر دیه تعیین میشه برای اون فرد؟ بعد از رای دادگاه برای دیه چقدر زمان برای اعتراض هست؟
با تشکر