انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام

کسی که تصادف میکنه ( ماشین بهش میزنه) و ساق پاش میشکنه و پلاتین میذاره
معمولا یا حدودا چقدر دیه تعیین میشه برای اون فرد؟ بعد از رای دادگاه برای دیه چقدر زمان برای اعتراض هست؟
با تشکر
مخاطب محترم میزان دیه را بر اساس میزان جراحات و چگونگی جراحت و تعاریف خاص پزشکی قانونی بعنوان کارشناس مشخص میکند یعنی بستگی دارد ساق پا چگونه شکسته یعنی ترک میباشد یا از هم جداشده و از بافت بیرون آمده و یا از پوست هم خارج شده و سوالات و مواردی نظیر این که این مسائل مربوط به پزشکی قانونی میباشد و میزان را هم پزشکی قانونی تعیین میکند فقط قاضی پرونده بر اساس نظر پزشکی قانونی نوع پرداخت و چگونگی پرداخت را مشخص میکند و پس از رای دادگاه 20 روز فرصت دارید که به حکم دادگاه اعتراض کنید و اگر منظورتان زمان دریافت دیه پس از حکم دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد و معمولاً دو سال پس از قطعیت حکم دیه پرداخت میشود ولی اگر خودرو باشد دیه را بیمه پس از قطعیت حکم پس از انجام بروکراسی اداری پرداخت میکند و اگر مطابق قانون جدید باشد درصد ناچیزی را باید شخص بپردازد الباقی را بیمه و بیمه تا زمانی که مقصر مبلغ را به حسابش نریزد مبلغ دیه را پرداخت نمیکند