انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اضافه کردن سهم به سند
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام خدمت دوستان محترم ممنون از راهنمایی های قدیم که خیلی کمک کرد
من بخشی ازملکی راچون دسترسی به شرکا مشاع نداشتم از طریق ماده 147 سند گرفتم چون ستاد اجرایی فرمان امام هم سهمی در این ملک داردقصدخریدآن رادارم. آیا روشی برای اینکه سهم آنهارابه سندم اضافه کنم وجود دارد؟
اگر نه بازهم میتوانم ازماده 147 استفاده کنم؟