انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه و تحویل مبیع
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
یک باب مغازه در سال 1365خریداری نموده ام و ازمالکین بیع نامه ای که در سال 1377 دریافت نمودم و علاوه بر بیع نامه توسط مالکین یک برگ وکالت نامه بلاعزل به انضمام یک برگ اقرار نامه فروش مغازه مذکور را در یافت نموده و فروشندگان مکلف به تخلیه و تحویل مبیع بوده و نتوانسته مغازه را که متصرف داشته با توجه به قانون مالک و مستاجر قدیم تخلیه کنند حال فروشندگان در سال 90 فوت نموده و غیر از این مغازه مغازه دیگری و اموال دیگری هم داشته در آن ملک داشته هم اکنون وراث را محکوم به الزام به تنظیم سند و تخلیه و تحویل مبیع نموده حال با توجه به محکومیت وراث به الزام به الزام به تنظیم سند و تخلیه و تحویل مبیع و با توجه به اینکه کل ملک موصوف را توقیف نمودم و تخلیه مغازه مورد منازعه به دلیل داشتن متصرف و وجود دیونات دولتی نظیر بیمه دارائی و شهرداری تقریباً عملی بسیار پر هزینه بوده چگونه میتوان از محل اموال و مغازه دیگر متوفیان در همان ملک استفاد نمود یعنی مغازه دیگری را بجای مغازه فروخته شده دریافت نمود؟
(۷ آبان ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۳۲ : ۰۴)kamyab.teymouri نوشته است: [ -> ]یک باب مغازه در سال 1365خریداری نموده ام و ازمالکین بیع نامه ای که در سال 1377 دریافت نمودم و علاوه بر بیع نامه توسط مالکین یک برگ وکالت نامه بلاعزل به انضمام یک برگ اقرار نامه فروش مغازه مذکور را در یافت نموده و فروشندگان مکلف به تخلیه و تحویل مبیع بوده و نتوانسته مغازه را که متصرف داشته با توجه به قانون مالک و مستاجر قدیم تخلیه کنند حال فروشندگان در سال 90 فوت نموده و غیر از این مغازه مغازه دیگری و اموال دیگری هم داشته در آن ملک داشته هم اکنون وراث را محکوم به الزام به تنظیم سند و تخلیه و تحویل مبیع نموده حال با توجه به محکومیت وراث به الزام به الزام به تنظیم سند و تخلیه و تحویل مبیع و با توجه به اینکه کل ملک موصوف را توقیف نمودم و تخلیه مغازه مورد منازعه به دلیل داشتن متصرف و وجود دیونات دولتی نظیر بیمه دارائی و شهرداری تقریباً عملی بسیار پر هزینه بوده چگونه میتوان از محل اموال و مغازه دیگر متوفیان در همان ملک استفاد نمود یعنی مغازه دیگری را بجای مغازه فروخته شده دریافت نمود؟

سلام
دوست عزیز به نظر بنده برای شما میتوانید :
جنابعالی کلیه هزینه های دولتی را پرداخت نمائید و متصرف را نیز راضی به تخلیه کرده و ملک را تحویل بگیرید ، بعد از تحویل ملک اقدام به طرح دعوی علیه وراث متوفی نمائید و مطالبه کلیه هزینه های انجام داده شده را نمائید . که میتوانید از سایر اموال متوفی نسبت به وصول طلب خود اقدام نمائید .
یا اینکه مراحل انجام کارهای اداری برای مشخص شدن کلیه هزینه های دولتی و همچنین حق کسب و پیشه متصرف را طی نمائید ( تامین دلیل با نظر کارشناس و ... ) و قبل از پرداخت مبلغی دادخواست ارائه دهید .ضمن اینکه در حین انجام این کارها میتوانید صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال یکی از ملک های متوفی را هم درخواست نمائید .
اما بهترین و راحتترین راه ممکن توافق با وراث است که میتوانید مغازه دیگری از ماترک متوفی را تحویل بگیرید . اما به لحاظ قانونی این امر ممکن نمی باشد که شما بتوانید مبیع مورد معامله را تعویض نمائید .
ضمن سلام خدمت دوست گرامی آقای وکیل با توجه به توضیحات شما اگر وراث مطابق دادنامه الزام به تنظیم سند شده و الزام به تخلیه مبیع و تحویل شده و ما هم نخواهیم به دلیل بالابودن هزینه های دولتی مانند هزینه های مربوط به ثبت و شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی مالیات نقل و انتقال و مالیات مشاغل همه معوق و بسیار بالا بوده که مستاجر عمداً جهت بالا بودن این هزینه ها و عدم تقبل خریدار اصلی چنین عملی انجام داده یعنی ملک را بدهکار سنگین نموده و همچنین با توجه به سابقه تصرف حق کسب و پیشه متصرف به دلیل بالابودن زمان تصرف یعنی از سال 60 که مشمول قانون قدیم شده و نمی توان بدون پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه نمود زیرا کلیه هزینه ها تقریباً معادل قیمت یک ملک تجاری معادل خودش می باشد را پرداخت نکنیم بنظر شما اگر وراث اقدام به تنظیم سند و تخلیه ننمایند میشود دادخواست پرداخت ارزش ملک به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام تصرف را نمود؟ چپه زمانی این کار شدنی است؟ و سپس به واسطه این دادخواست از محل املاک باقی مانده دیگر استیفای حقوق نمود؟ چون حضرتعال فرمودید مبایعه نامه برای آن ملک مورد بیع معتبر است نه املاک دیگر؟ از نظر شما اگر نخواهیم هیچگونه بار هزینه ای را متحمل شویم و از محل باقی ماند املاک متوفی پرداخت هزینه نمائیم چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟