انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خيلي فوري احتياج به راهنمايي دارم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
Blush
با سلام. خيلي فوري از شما راهنمايي ميخوام.


اولا": وكيل قوه قضاييه با وكيل كانون وكلا از نظر اختيارات طرح دعوا چه تفاوتي دارند؟ و وكيل قوه قضاييه وكيل پايه يك دادگستري محسوب ميگردد؟( روي تابلو و روي كارت چنين درج شده)

ثانيا": در خصوص دو فقره سفته (2 و 5 ميليون توماني )بنا بر قرداد في مابين با شخصي كه شركت سرمايه گذاري و اعطاي وام دارد و در متن قرارداد ذكر شده در صورت هر روز تاخير تاديه مبلغ 12000 تومان پرداخت نمايد. و مبلغ سفته ها در موعد پرداخت نشد . بنده هم وكيلي با مشخصات فوق گرفتم. كه دو سفته را بطور جداگانه و بدون ارائه قرارداد في مابين و عدم درخواست خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله و...از طريق شوراي حل اختالف به اجرا گذاشت.
در جلسه مربوط به سفته 5 ميليوني خوانده دستنوشته اي با خط خود مبني بر اينكه از سفته مذكور فقط مبلغ 600 هزا ر تومان باقي است و بصورت اماني نزد اينجانب ميباشد تا پرداخت گردد چراكه در آن موقع همراه اينجانب نبوده است!!!!ارائه ميكند و وكيل بنده بدون درخواست تجديد جلسه مبني بر اطلاع دادن به موكل و عدم اطلاع به بنده ( من زماني كه راي دادگاه ابلغ شد متوجه اين مسئله شدم) مزخرفاتي از قبيل بيسواد بودن موكل و... بعنوان دفاع ارائه ميكند. كه در حكم صادره برگه ارائه شده مصون از اعتراض عنوان گرفته.

ثالثا": از زماني كه راي مربوط به سفته 2 ميليوني صادر شده . طرف مقابل دادخواهي و تجديد نظر و.. مبني بر اينكه موضوع يك دعواي واحد در دو شعبه به عنوان دو دعواي مجزا صورت گرفته . و اينكه سفته ها اماني بوده و...

24 مرداد هم ابلاغيه اي از دادگاه حقوقي بدون پيوست براي من امده مبني بر دعواي آن شخص به طرفيت من

از شما خواهش ميكنم از اين كلاف سر در گم نجاتم بديد! من در مقابل اين وكيل و حقوقي كه توسط او پايمال شده ( چون مربوط به جلسه اول رسيدگي بوده) و افتراي اماني بودن سفته اي كه دين مربوطه آشكار ميباشد. و طرح دعواي غلط وكيل و عدم درخواست تاخير خسارت مذكور در قرارداد با توجه به اينكه سرپرست خوانوار ميباشم و تا كنون مدت دو سال از موعد پرداخت ميگذرد. چه بايد بكنم؟؟؟؟!!!!


(۱۹ مرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۷ : ۰۰)رها آريان نوشته است: [ -> ]Blush
با سلام. خيلي فوري از شما راهنمايي ميخوام.

نقل‌قول: اولا": وكيل قوه قضاييه با وكيل كانون وكلا از نظر اختيارات طرح دعوا چه تفاوتي دارند؟ و وكيل قوه قضاييه وكيل پايه يك دادگستري محسوب ميگردد؟( روي تابلو و روي كارت چنين درج شده)

سلام
وکلای مرکز مشاوران با وکلای کانون از نظر اختیارات طرح دعوی هیچ فرقی با هم ندارند . وکلای قوه قضائیه هم پس از دو سال که وکیل پایه دو هستند ، بعد از گذراندن مراحلی به پایه یک ارتقاء پیدا میکنند . وکلاء کانون هم 2 سال وکیل پایه 2 هستند و با عنوان کارآموز ، وکالت میکنند .

نقل‌قول: ثانيا": در خصوص دو فقره سفته (2 و 5 ميليون توماني )بنا بر قرداد في مابين با شخصي كه شركت سرمايه گذاري و اعطاي وام دارد و در متن قرارداد ذكر شده در صورت هر روز تاخير تاديه مبلغ 12000 تومان پرداخت نمايد. و مبلغ سفته ها در موعد پرداخت نشد . بنده هم وكيلي با مشخصات فوق گرفتم. كه دو سفته را بطور جداگانه و بدون ارائه قرارداد في مابين و عدم درخواست خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله و...از طريق شوراي حل اختالف به اجرا گذاشت.
در جلسه مربوط به سفته 5 ميليوني خوانده دستنوشته اي با خط خود مبني بر اينكه از سفته مذكور فقط مبلغ 600 هزا ر تومان باقي است و بصورت اماني نزد اينجانب ميباشد تا پرداخت گردد چراكه در آن موقع همراه اينجانب نبوده است!!!!ارائه ميكند و وكيل بنده بدون درخواست تجديد جلسه مبني بر اطلاع دادن به موكل و عدم اطلاع به بنده ( من زماني كه راي دادگاه ابلغ شد متوجه اين مسئله شدم) مزخرفاتي از قبيل بيسواد بودن موكل و... بعنوان دفاع ارائه ميكند. كه در حكم صادره برگه ارائه شده مصون از اعتراض عنوان گرفته.

ثالثا": از زماني كه راي مربوط به سفته 2 ميليوني صادر شده . طرف مقابل دادخواهي و تجديد نظر و.. مبني بر اينكه موضوع يك دعواي واحد در دو شعبه به عنوان دو دعواي مجزا صورت گرفته . و اينكه سفته ها اماني بوده و...

24 مرداد هم ابلاغيه اي از دادگاه حقوقي بدون پيوست براي من امده مبني بر دعواي آن شخص به طرفيت من

از شما خواهش ميكنم از اين كلاف سر در گم نجاتم بديد! من در مقابل اين وكيل و حقوقي كه توسط او پايمال شده ( چون مربوط به جلسه اول رسيدگي بوده) و افتراي اماني بودن سفته اي كه دين مربوطه آشكار ميباشد. و طرح دعواي غلط وكيل و عدم درخواست تاخير خسارت مذكور در قرارداد با توجه به اينكه سرپرست خوانوار ميباشم و تا كنون مدت دو سال از موعد پرداخت ميگذرد. چه بايد بكنم؟؟؟؟!!!!

دوست عزیز ادعای امانی بودن سفته ها مسئله ای است که مربوط به یک دادگاه دیگر می شود و شورا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد . اما در خصوص اینکه وکیل شما چه دادخواستی ارائه داده و چگونه دفاع کرده است ، نمی توان اظهار نظر کرد ، چرا که ایشان بیشتر از همه بر پرونده شما احاطه دارند .
شما در جلسه ای که برای امانی بودن سفته ها تشکیل خواهد شد ، انکار کنید . طرف مقابل شما باید در مقام ادعا بتواند امانی بودن آنها را ثابت نماید . احتمالاً شهودی را خواهد آورد . شما شهود را جرح کنید و حواستان به تک تک جملات و کلمات آنها باشد که تناقض گویی آنها را در مقام دفاع و جرح شهود ابراز نمائید .