انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پیگیری مطالبات
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
من از سال 1383 تا پایان شهریور 90 به عنوان کارشناس حقوقی در یک شرکت مهندسی مشاور معروف کار کرده ام که پس از پایان شهریور 90 به دلیل اتمام کار، با صدور نامه ای، پایان قراردادم را اعلام نمودند. از آن زمان تا کنون حقوق دو ماه پایانی و دیگر مطالباتم را که حدود 10 تا 13 میلیون تومان است نداده اند. چند مرتبه تماس گرفته ام که گفته اند الان وضعیت خوب نیست و به محض خوب شدن می دهیم. چه اقدام موثری در این زمینه پیشنهاد می فرمایید؟
(۹ تير ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۴۳ : ۰۶)مجدالدین نوشته است: [ -> ]من از سال 1383 تا پایان شهریور 90 به عنوان کارشناس حقوقی در یک شرکت مهندسی مشاور معروف کار کرده ام که پس از پایان شهریور 90 به دلیل اتمام کار، با صدور نامه ای، پایان قراردادم را اعلام نمودند. از آن زمان تا کنون حقوق دو ماه پایانی و دیگر مطالباتم را که حدود 10 تا 13 میلیون تومان است نداده اند. چند مرتبه تماس گرفته ام که گفته اند الان وضعیت خوب نیست و به محض خوب شدن می دهیم. چه اقدام موثری در این زمینه پیشنهاد می فرمایید؟

سلام
در خصوص حقوق دو ماه پایانی میتوانید به اداره کار مراجعه و دادخواست ارائه دهید . اما در خصوص بقیه مطالباتتان اگر مربوط به حقوق و عیدی و پاداش و .... می باشد که باز در همان مرجع می توانید در همان دادخواست قید نمائید . اما اگر مطالباتتان مربوط به مواردی خارج از این موضوعات است ، اگر مدارکی دال بر طلبکار بودن خود دارید ، برای وصول باید به دادگاههای حقوقی مراجعه و دادخواست مطالبه وجه تقدیم کنید .
سلام اگر طلب کاری ومطالبات مربوط به شغل شما است به اداره کار محل اشتغال مراجعه کنید تا در هیت های مربوطه رسیدگی انجام شود و چناچه مربوط به شغل شما نیست به دادگستری مراجعه فرمایید