انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: دریافت درگاه پرداخت بدون کد مالیاتی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
براساس قوانین و نطارت های شاپرک، دریافت درگاه پرداخت برای کسب و کارها بدون نماد و کدمالیاتی وجود ندارد، در گذشته شرکت های پرداخت یاری برای تسهیل پرداخت برای کسب و کارهای دارای سایت و بدون سایت مانند شبکه های اجتماعی درگاه پرداخت بدون کدمالیاتی ارائه میدادن.
هنوز برخی از این شرکت های ارائه خدمات درگاه پرداخت بدون کد مالیاتی را دارند.
برای اطلاعات بیشتر به منبع مراجعه نمایید.

https://rayanpay.com/درگاه-پرداخت-اینترن...د-مالیاتی/