انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اخراج کارگر
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
اگر کارگر دارای قرارداد موقت یکساله قبل از پایان قرارداد به دلیل حذف پست شغلی مربوطه و عدم نیاز شرکت به کار کارگر به واسطه علتی که کارفرما می توانست آنرا پیش بینی کند، اخراج شود آیا مشمول ماده 15 می شود؟ چه خساراتی می تواند بگیرد؟
(۱۶ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۱۳ : ۲۰)shadi نوشته است: [ -> ]سلام
اگر کارگر دارای قرارداد موقت یکساله قبل از پایان قرارداد به دلیل حذف پست شغلی مربوطه و عدم نیاز شرکت به کار کارگر به واسطه علتی که کارفرما می توانست آنرا پیش بینی کند، اخراج شود آیا مشمول ماده 15 می شود؟ چه خساراتی می تواند بگیرد؟

سلام
طبق ماده 15 : در موردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است‌، تمام یاقسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما به‌طور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن‌ قسمت از كارگاه كه تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است‌.
موضوع شما چون بحث اخراج مطرح است ، به نظر نمیرسد که مشمول این ماده گردد چرا که ماده 15 اشاره ای به اخراج کارگر ندارد .