انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سئوال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
بنده بدليل اصحكاكي كه از قبل با نامادري داشتم درمنزل پدرم بودم كه اين خانم با چوب به من حمله كردند كه موجب آسيب ديده گي چشمم شد و من هم ازايشان شكايت كردم و دراين خصوص پرونده پزشكي قانوني دارم و هم حكم جلب ايشان را . سئوالي كه دارم اينه كه آيا پدرم به دليل اينكه 76 سال سن دارد و به خاطر ترس از اينكه همسرش بخواهد او را ترك كند ميتواند ادعا كند كه من پسرم را زدم .ضمنا" درداخل منزل پدرم درموقع درگيري فقط من و پدرم و نامادري و خواهرم بود .و اگر اين ادعا را بكند چطور ميشود آيا ميتوانم ازاين خانم ديه ام را بگيرم
باسلام . کسی نیست جواب بده
(۱۲ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۲ : ۰۰)reiki نوشته است: [ -> ]باسلام
بنده بدليل اصحكاكي كه از قبل با نامادري داشتم درمنزل پدرم بودم كه اين خانم با چوب به من حمله كردند كه موجب آسيب ديده گي چشمم شد و من هم ازايشان شكايت كردم و دراين خصوص پرونده پزشكي قانوني دارم و هم حكم جلب ايشان را . سئوالي كه دارم اينه كه آيا پدرم به دليل اينكه 76 سال سن دارد و به خاطر ترس از اينكه همسرش بخواهد او را ترك كند ميتواند ادعا كند كه من پسرم را زدم .ضمنا" درداخل منزل پدرم درموقع درگيري فقط من و پدرم و نامادري و خواهرم بود .و اگر اين ادعا را بكند چطور ميشود آيا ميتوانم ازاين خانم ديه ام را بگيرم

سلام
از ادله اثبات دعوی شهادت شهود است . در موضوع شما اگر گزارش پلیس 110 موجود است و اظهارات اولیه شهود به نفع شما می باشد ، بعید به نظر می رشد ادعای پدرتان مورد قبول دادگاه قرار گیرد .
شهدات خواهرتان اگر به سن قانونی رسیده است مورد قبول دادگاه می باشد و شما نهایتاً اگر مستنداتتان کامل باشد میتوانید دیه هم بگیرید .
باسلام
خواهرم 39 سال سن دارد اگر ايشان بخواهد به نفع پدرم شهادت بدهد و نظر به اينكه خواهرم دختر اين پدر مي باشد آيا قابل استناد است و من ميتوانم دردادگاه بخواهم خواهرم بايد درجلوي من شهادت بدهد
(۱۴ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۳ : ۱۵)reiki نوشته است: [ -> ]باسلام
خواهرم 39 سال سن دارد اگر ايشان بخواهد به نفع پدرم شهادت بدهد و نظر به اينكه خواهرم دختر اين پدر مي باشد آيا قابل استناد است و من ميتوانم دردادگاه بخواهم خواهرم بايد درجلوي من شهادت بدهد

سلام
شهادت خواهرتان قابل استناد می باشد . در صورتی که در خصوص شهادت ایشان مردد هستید شما میتوانید تقاضای اتیان سوگند و ابراز شهادت در حضور شما را درخواست نمائید . قبول آن با ریاست شعبه می باشد .