انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: عدول از رد ترکه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام

اگر ورثه ای ترکه رو رد کرده باشه, بعد از رد در مهلت 1 ماهه می تونه ترکه رو قبول کنه؟