انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: احضاریه برای کسانی که خارج از کشور هستند
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
به تازگی شخصی برای مساله نسبتا کوچک به آدرس قبلی من در ایران احضاریه ارسال کرده است اما چون من خارج از کشور هستم به دست من نرسید است. در این حالت اگر ایشان مجددا احضاریه ارسال کند آیا میتواند به دلیل نبود من در ایران مرا محکوم کند?
مورد اختلاف برای شرکت است که توافقی چون صورت نگرفت پس ایشان اقدام به شکایت کرده است اما چون من در ایران نیستم و چون ایشان میداند که من به دلیل مالی نمیتوانم به ایران بیام به این ترتیب اقدام کرده است که حکم غیره حضوری بگیرد
سلام با توجه به اینکه شما خارج از کشور هسیتد اگر بخواهید غیابی محکوم نشوید باید شخصا یا با ارسال لایحه یا معرفی وکیل اقدام کنید و ادرس خود را به دادگاه ارسال نمایید تا امکان دفاع داشته باشید در غیر این صورت شما غیابی محکوم میشوید البته در صورتی که دلایل خواهان قوی و محکمه پسند باشد
آیا آدرسم خارج از ایران را بایستی ارسال کنم?(۱۰ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۴۱ : ۰۰)mrs afshoon نوشته است: [ -> ]سلام با توجه به اینکه شما خارج از کشور هسیتد اگر بخواهید غیابی محکوم نشوید باید شخصا یا با ارسال لایحه یا معرفی وکیل اقدام کنید و ادرس خود را به دادگاه ارسال نمایید تا امکان دفاع داشته باشید در غیر این صورت شما غیابی محکوم میشوید البته در صورتی که دلایل خواهان قوی و محکمه پسند باشد

(۱۰ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۴ : ۱۰)Saeed نوشته است: [ -> ]آیا آدرسم خارج از ایران را بایستی ارسال کنم?

سلام
شما در اولین فرصا باید آدرس محل اقامت خود را به دادگاه اعلام فرمائید . هر چند که این ادرس در خارج از ایران باید . اما همانگونه که همکار محترم نیز فرموده اند شما میتوانید با انتخاب یک نفر به عنوان وکیل دادگستری از محکوم شدن غیابی خود جلوگیری نمائید .
سلام در اولین فرصت ادرس خود را به دادگاه اطلاع دهید یا در صورت امکان وکیل معرفی کنید