انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آيا توهين و کتک زدن والدین به فرزندشان قابل پیگیری قانونی هست؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام پسری 29 ساله هستم . مادرم آدم عصبی هست و منو کتک میزنه. آیا قابل پیگیری قانونی هست؟