انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: چگونگی دعوت پول واریزی به دادگستری
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام 


یک نفر از بنده شکایت نموده بود که به صورت غیابی رای گرفت بود . جلب بنده ، دستور توقف ماشین ، انسداد حساب های شخصی . 

بنده واخواهی نمودم که جلب بنده رو رد کردن ولی دستور توقف ماشین و انسداد حساب های شخصی را نه 

بنا به دلیلی مجبور شد هزینه محکوم شده رای غیابی رو به حساب دادگستری واریز کنم تا رفع اسنداد حساب و ماشین رو بگیرم 

الان تو پرونده طرف شاکی محکوم شده 

الان باید چگونه درخواست دعوت پول واریزی و خسارت وارد در این مدت ( چون شهرستان بود چندین دفعه مجبور شدم برام با ماده قانون پرونده رو بیارم شهر خودم - هزینه کارشناس سه نفر . هزینه جریایی و غیر رو ) بگنم