انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: معافیت از طرح پزشکی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام.من در حال حاضر مشمول قانون خدمت پزشکی وزارت بهداشت هستم.پدرم در سال 65ازدواجی داشته و حاصل ان سه فرزند بوده است که منجر به طلاق در سال 78 شده است و دادگاه حضانت دا به مادرشان داده است.پدرم در سال 73با مادرم ازواج کرده است که حاصل ان فقط من بوده ام و از ان سال تا الان به درخواست خود فرزندان هیچ گونه رابطه ای بین پدرم و ان ها نبوده است. من چگونه می توانم تابت کنم که تک فرزند خانواده ی خود هستم و می توانم مشمول قانون معافیت از طرح پزشکی از طریق قانون تک فرزندی شوم?