انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خروج از کشور
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

اگر زوجه ادعا کند که زندگی در خارج برایش دشوار است یا به هر دلیل دیگری ممانعت کند آیا برای خروج از کشور زوج (برای ادامه تحصیل) میتواند مانعی باشد.

با تشکر
(۶ ارديبهشت ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۸ : ۱۸)comiteab نوشته است: [ -> ]با سلام

اگر زوجه ادعا کند که زندگی در خارج برایش دشوار است یا به هر دلیل دیگری ممانعت کند آیا برای خروج از کشور زوج (برای ادامه تحصیل) میتواند مانعی باشد.

با تشکر

سلام
اگر زوج توسط زوجه ممنوع الخروج نشده باشد ، مثلاً زوجه با به اجرا گذاردن مهریه وی را ممنوع الخروج نکرده باشد ، مانعی برای وی وجود ندارد.