انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: محاسبه جریمه دیرکرد چک
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با عرض سلام :


لطفا بفرمایید اگر چکی به مبلغ ۳۶ میلیون تومان به تاریخ سررسید ۹۷/۷ پرداخت نشده و برگشت خورده ولی اقدامی انجام نشده مبلغ جریمه پرداخت تا امروز چقدر میشود و کل مبلغ قابل پرداخت چه مقدار است متشکرم