انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: انحصار وراثت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
مادربزرگم در زمان حیاتش قطعه زمینی شش دانگ را از زمین شهری خرید. نیمی از پول خرید زمین را عمویم به او قرض داده بود اما زمین به نام مادربزرگم است. مادربزرگم بابت بدهی نیمی از زمین را به عمویم داد. این کار به صورت رسمی و محضری صورت نگرفت و فقط در یک دست نوشته غیر رسمی و غیر محضری ذکر شد که به امضای همه وراث رسید. سالها بعد عمویم مبلغی پول از مادربزرگم قرض گرفت. مبلغ پول بیش از قیمت نیمی از زمین بود. بعد از فوت مادربزرگم عمویم ادعا کرد نصف زمین را بابت بدهی اش به مادربزرگم برگردانده. اما دست نوشته را پس نداد. یک سال بعد از فوت مادربزرگم انحصار وراثت صورت گرفت. شش دانگ زمین در انحصار وراثت ذکر شده بود و عمویم مثل باقی وراث امضا کرد. به جز زمین بقیه اموال تقسیم شد. پنج سال گذشته و حالا عمویم مدعی است که نیمی از زمین بر اساس دست نوشته به او تعلق دارد
سوال این است:
ایا عمویم می تواند نیمی از زمین را بنا بر همان دست نوشته ی غیرمحضری تصاحب کند؟
ایا باقی وراث می توانند بر مبنای گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش زمین کرده و سهم خود را بردارند؟
(۲۷ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۴ : ۲۱)م.اقایی نوشته است: [ -> ]با سلام
مادربزرگم در زمان حیاتش قطعه زمینی شش دانگ را از زمین شهری خرید. نیمی از پول خرید زمین را عمویم به او قرض داده بود اما زمین به نام مادربزرگم است. مادربزرگم بابت بدهی نیمی از زمین را به عمویم داد. این کار به صورت رسمی و محضری صورت نگرفت و فقط در یک دست نوشته غیر رسمی و غیر محضری ذکر شد که به امضای همه وراث رسید. سالها بعد عمویم مبلغی پول از مادربزرگم قرض گرفت. مبلغ پول بیش از قیمت نیمی از زمین بود. بعد از فوت مادربزرگم عمویم ادعا کرد نصف زمین را بابت بدهی اش به مادربزرگم برگردانده. اما دست نوشته را پس نداد. یک سال بعد از فوت مادربزرگم انحصار وراثت صورت گرفت. شش دانگ زمین در انحصار وراثت ذکر شده بود و عمویم مثل باقی وراث امضا کرد. به جز زمین بقیه اموال تقسیم شد. پنج سال گذشته و حالا عمویم مدعی است که نیمی از زمین بر اساس دست نوشته به او تعلق دارد
سوال این است:
ایا عمویم می تواند نیمی از زمین را بنا بر همان دست نوشته ی غیرمحضری تصاحب کند؟
ایا باقی وراث می توانند بر مبنای گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش زمین کرده و سهم خود را بردارند؟

سلام
عموی شما برای تصاحب زمین به استناد آن دست نوشته باید دادخواست ارائه دهد . در مقام دفاع ، بقیه وراث باید بتوانند ثابت نمایند که مبلغ مورد اشاره را بابت پس دادن زمین از مادر بزرگتان دریافت داشته است .
باقی وراث میتوانند اقدام به فروش زمین نمایند اما با توجه به ادعای عمویتان، اینکار پروسه کاری زیادی میبرد که باید از طریق دادگاه حل و فصل گردد .