انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خرید یک ملک با صلح نامه یا مبایعنامه؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام بر اساتید بزرگ
خرید یک ملک  با صلح نامه معتبرتر است یا مبایعنامه ؟
(۴ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۵۴ : ۱۳)محمد رضایی نوشته است: [ -> ]سلام بر اساتید بزرگ
خرید یک ملک  با صلح نامه معتبرتر است یا مبایعنامه ؟

سلام
هر دو اعتبار دارند ، اما اگر صلح در دفترخانه باشد به منزله انتقال قطعی سند است .
(۵ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۵۵ : ۰۹)vakil نوشته است: [ -> ]
(۴ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۵۴ : ۱۳)محمد رضایی نوشته است: [ -> ]سلام بر اساتید بزرگ
خرید یک ملک  با صلح نامه معتبرتر است یا مبایعنامه ؟

سلام
هر دو اعتبار دارند ، اما اگر صلح در دفترخانه باشد به منزله انتقال قطعی سند است .

این صلح نامه فروش ملک که در دفتر خانه انجام میشود ایا نوع خاصی دارد ؟یا باید متن خاصی در آن نوشته شود؟