انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تقدیم به مدیریت ووکلای محترم موسسه حقوقی هامون
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
http://www.rrk.ir/Files/Laws/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201408.pdf
(۱۲ آبان ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۳۶ : ۲۰)حکمت نوشته است: [ -> ]http://www.rrk.ir/Files/Laws/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201408.
سلام
جناب لطفیان تبریک عرض میکنم . علت غیبت چند مدت شما نیز معلوم شد !! موفق باشید . منتظر فعالیت های شما هستیم .
http://mizanpress.ir/fa/news/467271/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
(۲۳ آبان ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۳۳ : ۲۱)حکمت نوشته است: [ -> ]http://mizanpress.ir/fa/news/467271/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

Shy Shy Heart Heart  تبریک میگم جناب لطفیان ، امیدوارم سراسری به همه داروخانه ها ابلاغ شود .
ممنونم جناب خدائی فر
خوشبختانه پرونده به اجرای احکام دیوان ارسال شده ،دیوان عدالت اداری دارای جذمیت و جدیت در اجرای احکام میباشد ، مطابق ماده2قانون مدنی 15روز پس از انتشار حکم دیوان در روزنامه رسمی کشور حالت اجرائی داره،مستنکف از اجرای حکم دیوان مطابق ماده111یا112قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی و وفق ماده600 قانون تعزیرات اسلامی برای داروخانه های دولتی دارای مسئولیت کیفری می باشد.
سلام
 تقدیم به دوستان و همشهریان خودم و مدیریت و وکلای موسسه هامون
https://divan-edalat.ir/aho-detail/12150
(۲ شهريور ، ۱۳۹۸, ساعت --> ۳۰ : ۱۳)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
 تقدیم به دوستان و همشهریان خودم و مدیریت و وکلای موسسه هامون
                                                    https://divan-edalat.ir/aho-detail/12150

سلام
تبریک عرض میکنم جناب لطفیان .
سلام
از قدردانی جناب آقای خدائی فر کمال تشکر وامتنان را دارم.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLa...Code=18245