انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فروش ملک بصورت قولنامه ای
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
200میلیون ازفردی طلبکارم که بابتش چک دریافت کردم .خرداد امسال چک هایش را برگشت زدم وملک 2طبقه اش را توقیف نمودم .درجلسه های دادگاه هم حکم به نفع من صادرشد وایشان محکوم شد.اماچند روزی است که متوجه شدم ایشان آذر89 آن ملک را بصورت قولنامه ای به خانمی فروخته ومبلغ 150میلیون هم گرفته و2نفرهم بعنوان شاهدامضاکرده اند (یک نفرپسرآن خانم ونفردیگه برادر آن آقا)جالب اینجاست که تاموقعه ای که سند هاش آزاد بود وتوقیف نشده بود سند به نام آن خانم نزده است تااینکه من بابت طلبم خرداد ماه سال 90آن ملک را توقیف کردم .
حالامیخام بدونم قانون حق را به آن خانم میدهد که بصورت قولنامه خانه را معامله کرده یابه من که بابت طلبم چک دارم وملک هم به صورت قانونی به نفع من توقیف شده است ؟
(۱۹ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۳ : ۱۱)lili.li70@yahoo نوشته است: [ -> ]باسلام
200میلیون ازفردی طلبکارم که بابتش چک دریافت کردم .خرداد امسال چک هایش را برگشت زدم وملک 2طبقه اش را توقیف نمودم .درجلسه های دادگاه هم حکم به نفع من صادرشد وایشان محکوم شد.اماچند روزی است که متوجه شدم ایشان آذر89 آن ملک را بصورت قولنامه ای به خانمی فروخته ومبلغ 150میلیون هم گرفته و2نفرهم بعنوان شاهدامضاکرده اند (یک نفرپسرآن خانم ونفردیگه برادر آن آقا)جالب اینجاست که تاموقعه ای که سند هاش آزاد بود وتوقیف نشده بود سند به نام آن خانم نزده است تااینکه من بابت طلبم خرداد ماه سال 90آن ملک را توقیف کردم .
حالامیخام بدونم قانون حق را به آن خانم میدهد که بصورت قولنامه خانه را معامله کرده یابه من که بابت طلبم چک دارم وملک هم به صورت قانونی به نفع من توقیف شده است ؟

سلام
اگر ثابت شود تاریخ معامله قبل از توقیف شما بوده و این معامله صوری نبوده و تاریخ آن به عمد به ما قبل از توقیف شما تنظیم نگردیده است ، حکم صادره به نفع شما نخواهد بود.  
علاوه بر عرایض دوست عزیزم در هر صورت شما هیچ راهی بجز دفاع از حق خود ندارید شاید قرارداد آنها صوری باشد میتوانید با انکار و تردید از زمان تحریر سند دستی مورد نظرتان و ارسال آن به دایره تشخیص هویت اداره آگاهی از زمان تحریر قرارداد مطلع شده چون در آن اداره داستگاههای فوق مدرن وجود دارد که زمان تحریر را با ختلاف یک ماه مشخص می کند و در صورت اثبات زمان تحریر هم دارنده قرارداد و هم مالک را تحت عنوان تبانی و کلاهبرداری تحت پیگرد قرار دهید و این کار از نظر بنده تنها راهی است که برای شما باقی مانده و یا مال دیگری معرفی کنید