انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: قتل
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
بر اساس محتويات پرونده کيفري ، متهم بنام محمد... داراي گواهينامه در تاريخ 14/5/1385 با اتومبيل وانت پيکان در خيابان جام جم با سرعت بسيار بالا و غير مجاز در حال حرکت بوده و در طرف مقابل کارگر شرکت گاز اردبيل بدون اينکه پيمانکار شرکت گاز ، حفاظ و تابلوهاي ايمني لازم را جهت اطلاع رانندگان و پرهيز از خطرهاي احتمالي در محل قرار داده باشد به منظور کندن عرض خيابان جام جم مشغول کار بوده است . همچنين بر اساس تحقيقات دادگاه ،مشخص شده که پيمانکار شرکت گاز بدون هماهنگي قبلي و کسب مجوز لازم از مراجع مربوطه ، اقدام به حفاري در خيابان نموده است .در اين حين که محمد... از سمت شمال به جنوب در حال حرکت بوده با به جاي گذاشتن 6 متر آثار ترمز با کارگر موصوف تصادف نموده و موجب فوت او مي شود . " اينک شما به عنوان قاضي پرونده با توجه به بي احتياطي محمد ... در رانندگي با سرعت غيرمجاز ، تقصير پيمانکار شرکت گاز در عدم انجام هماهنگي لازم براي حفاري و نيز عدم نصب علائم هشدار دهنده در محل حادثه و با فرض صحت تمامي مندرجات پرونده :1ـ قتل واقع شده را منتسب به محمد.. مي دانيد يا پيمانکار شرکت گاز يا هر دو ؟ ( مستدلاً و مستنداً بحث کنيد . )

2ـ ضمن بيان نوع قتل واقع شده ، ماده يا مواد قانوني مورد استنادي را بيان کنيد. ( در خصوص نوع قتل )

3ـ چه مجازاتي را براي مسئول يا مسئولين حادثه در نظر مي گيريد ؟ ( با استناد به ماده يا مواد قانون مجازات اسلامي )

(۶ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۷ : ۱۱)sam_alone96 نوشته است: [ -> ]بر اساس محتويات پرونده کيفري ، متهم بنام محمد... داراي گواهينامه در تاريخ 14/5/1385 با اتومبيل وانت پيکان در خيابان جام جم با سرعت بسيار بالا و غير مجاز در حال حرکت بوده و در طرف مقابل کارگر شرکت گاز اردبيل بدون اينکه پيمانکار شرکت گاز ، حفاظ و تابلوهاي ايمني لازم را جهت اطلاع رانندگان و پرهيز از خطرهاي احتمالي در محل قرار داده باشد به منظور کندن عرض خيابان جام جم مشغول کار بوده است . همچنين بر اساس تحقيقات دادگاه ،مشخص شده که پيمانکار شرکت گاز بدون هماهنگي قبلي و کسب مجوز لازم از مراجع مربوطه ، اقدام به حفاري در خيابان نموده است .در اين حين که محمد... از سمت شمال به جنوب در حال حرکت بوده با به جاي گذاشتن 6 متر آثار ترمز با کارگر موصوف تصادف نموده و موجب فوت او مي شود . " اينک شما به عنوان قاضي پرونده با توجه به بي احتياطي محمد ... در رانندگي با سرعت غيرمجاز ، تقصير پيمانکار شرکت گاز در عدم انجام هماهنگي لازم براي حفاري و نيز عدم نصب علائم هشدار دهنده در محل حادثه و با فرض صحت تمامي مندرجات پرونده :

1ـ قتل واقع شده را منتسب به محمد.. مي دانيد يا پيمانکار شرکت گاز يا هر دو ؟ ( مستدلاً و مستنداً بحث کنيد . )

2ـ ضمن بيان نوع قتل واقع شده ، ماده يا مواد قانوني مورد استنادي را بيان کنيد. ( در خصوص نوع قتل )

3ـ چه مجازاتي را براي مسئول يا مسئولين حادثه در نظر مي گيريد ؟ ( با استناد به ماده يا مواد قانون مجازات اسلامي )

http://drjahed.ir/post-196.aspx