انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعمال محكوم به(شركت با مسئولیت محدود)از اموال منقول نزد شخص ثالث
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
در نامه اجرای احكام برای مشخص شدن اموال منقول و غیر منقول محكوم علیه نزد شركت تعاونی بعنوان شخص ثالث ,كه مبلغی بیش از (محكوم به) متعلق به محكوم علیه نزد اوست در انجام واریز محكوم به طبق دستور اجرای احكام به حساب امانی دادگاه دچار تردید شده است چون محكوم علیه ( شركت با مسئولیت محدود ) در قبال طلب از شركت ثالث دو چك برای وصول طلب به تاریخ 1393/06/11 در دست دارد كه تاكنون بعلت مشكلات مالی شخص ثالث ,مبلغ چك صادره را به حساب واریز نشده است .
آیا شخص ثالث می تواند با توجه به چكهایی كه نزد محكوم علیه است . مبلغ محكوم به را ,به حساب امانی دادگاه واریز نماید .
مخاطب محترم سوال نا مفهوم لطف کنید توضیح بدید