انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ملکیت انباری در یک مجتمع
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
در یک مجتمع مسکونی چهار بلوک بنا شده است ، هر بلوک دارای 20 واحد و 11 انباری است که در پارکینگ هر بلوک قرار دارند و نه نفر از هر بلوک فاقد انباری هستند
پیمانکار ساخت آپارتمان به آقای زید که از ساکنین بلوک A است یک عدد انباری در بلوک B داده که فرد مزبور باید برای مراجعه به انباری خود از پارکینگ بلوک B وارد شده و به انباری خود دسترسی پیدا کند .
آیا با توجه به این که عرصه بلوک B متعلق به 20 نفر ساکنین آن می باشد و اشخاص ثالث که حق استفاده و مالکیت آپارتمان را ندارند می توانند وارد بخش های مشاعی شده و آیا واگذاری بک انباری به فردی خارج از ساکنین آن بلوک منطقی و قانونی است ؟
و اگر فردا پارکینگ ها دارای درب شود عبور این فرد برای دسترسی به انباری چگونه خواهد بود ؟
سپاسگزارم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید مخاطب محترم چها بلوک و یا چهل بلوک بودن مهم نیست مهم وضعیت سند کلی بوده این چهار بلوک وضعیت سندش چگونه است اگر چها بلوک در یک سند باشد هنوز اعضاء هر چهار بلوک مشاعاً شریک بوده اما اگر سند یکی و صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده باشد و ازمنظر شهرداری وضعیت مشخص شده باشد عمل شخص مورد نظر خلاف قانون می باشد این نظر شخصی بنده بوده