انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خودرو دزديده شده كه شامل اموال ورثه اي مي باشد
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام. خودوي ورثه اي كه مورد استفاده يكي از وراث بوده دزديده شده . ايا همان شخص از وراث ميتواندبه تنهايي شكايت نمايد؟ و اگر با خودروي مسروقه جرمي انجام شود ايا كليه وارثين درگير هستند؟
سلام
قبل از هراقدامی باید با تماس با پلیس موضوع را صورتمجلس مینمودید
شخصی که خودرو دراختیارش بوده باید طرح شکایت نماید