انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: توقیف مال مشاع
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
ایا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 ا. د.م قانونی است یا خیر؟
(۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۱۸ : ۱۶)Soltani نوشته است: [ -> ]ایا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 ا. د.م قانونی است یا خیر؟

طبق ملاک ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی توقیف ومزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است .
ماده 140 ـ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به‌ فروش‌ می‌رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم علیه ‌پرداخت می‌شود.