انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: رجوع به مابذل در طلاق توافقی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام و احترام من و همسرم طی طلاق توافقی (خلع)جدا شدیم حکم همان روز زده شد و همان روز جداشدیم.درمتن حکم دادگاه نوشته شده زوجه در قبال طلاق از تمامی حق حقوق خود و مهریه گذشت کرده.ضمنا حق رجوع مابذل راازخود سلب نموده است.در ایام عده زوجه به مابذل خود رجوع کرده و بعد از پایان عده دادخواست اثبات رجوع به مابذل داده به چه مواردی استناد کنم.
سلام
استدلال و دفاعیات اینچنین باشد ، زوجه مهریه و.........خود را در قبال طلاق با کراهت از زوج بذل نموده و حق رجوع خود را نسبت به مهریه و.........بذل شده در پرونده کلاسه.........شعبه ......سلب و ساقط نموده است.

ناگفته نماند بارجوع زوجه از فدیه طلاق خلع به رجعی تبدیل میگردد البته نظر بعضی از مجتهدان براین مبنی میباشد که هرچند از بخشش فدیه برگردد حتی اگر حق رجوع از مابذل را از خود سلب نموده باشد میتواند با رجوع از مابذل نیز نگذرد.
البته آنچه بیان گردیددرخصوص طلاق خلع بود.