انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اجازه ساخت در چهنه r122
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
ملکی در پهنه R122 با شماره شهرداری 37374-011 را قصد خرید داریم. کنار ا« رودخانه اختیاره قرار دارد. ملک با رودخانه 8 متر فاصله داره آیاا ممکن است اجازه ساخت ندهند؟
مساحت آن 179 متر و بعد از اصلاحی 169 متر خواهد بود
[تصویر:  r1o5_home13.png]