انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: محکومیت مالی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
ایا در محکومیت های مالی میتوان با پرداخت 30در صد محکوم به تقاضای اعسار مابقی را داد؟
سلام
بستگی به وضعیت مالی مدعی اعساردارد زیرا در قانون جدیدنحوه اجرای محکومیت های مالی مدعی اعسار مکلف است یکسال قبل از ارائه دادخواست لیست دارائی خویش را به دادگاه اعلام نماید کتمان آن مسئولیت کیفری خواهد داشت