انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: انحلال شرکت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
درانحلال شرکت بامسولیت محدود که احدی از شرکافوت و ورثه حاضر به انحلال و غعالیت نیستند چگونه میشود درخواست انحلال داد؟آیا اگر سند دستنوشتی باشد ار شریک فوت شده در15 سال قبل که سهم خود را به شخی فروخته و انتقال داده و ورثه وشریک دیگر اکنون اعتراضی نداشته باشند آن شخص از کدام مرجع باید مطابق سند عادی تقاضای انتقال سهام فوت شده بنام خود نماید؟آیا این سند محکمه پسند است ؟باتوجه به اینکه در این 15 سال اقدامی نشده وتقاضای انتقال رسمی نکرده است؟بدیهی است شرکت کار و. فعالیتی نداشته است
(۱۷ دي ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۳ : ۱۸)parsa1 نوشته است: [ -> ]سلام
درانحلال شرکت بامسولیت محدود که احدی از شرکافوت و ورثه حاضر به انحلال و غعالیت نیستند چگونه میشود درخواست انحلال داد؟

درخواست انحلال پس از تصویب اکثریت شرکاء و امضاء صورتجلسه ، از طریق اداره ثبت شرکتها انجام می شود .

(۱۷ دي ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۳ : ۱۸)parsa1 نوشته است: [ -> ]آیا اگر سند دستنوشتی باشد ار شریک فوت شده در15 سال قبل که سهم خود را به شخی فروخته و انتقال داده و ورثه وشریک دیگر اکنون اعتراضی نداشته باشند آن شخص از کدام مرجع باید مطابق سند عادی تقاضای انتقال سهام فوت شده بنام خود نماید؟

درخواست انتقال نیز از طریق اداره ثبت شرکتها انجام می شود .

(۱۷ دي ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۳ : ۱۸)parsa1 نوشته است: [ -> ]آیا این سند محکمه پسند است ؟باتوجه به اینکه در این 15 سال اقدامی نشده وتقاضای انتقال رسمی نکرده است؟بدیهی است شرکت کار و. فعالیتی نداشته است

سند تان اگر مورد انکار یا جعل قرار نگیرد محکمه پسند خواهد بود . و گذشت مدت زمان و عدم فعالیت شرکت تاثیری در اصل موضوع ندارد .