انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: صوال در خصوص ثبت برند
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
ميخواستم از اساتید حاضر در سایت بپرسم آیا ميشود اسامی تسبتا عام را به عنوان برند ثبت کرد. مثلا من مخواهم عنوان ی مثل طراحی سایت را ثبت کنم. آیا امکانپذير است یا حتما باید یک پسوندی داشته باشد. مثل طراحی سایت سیب مثلا؟!