انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تقديم دادخواست عليه ورثه مستاجر كه نام آنها را نميدانم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
تقديم دادخواست عليه ورثه مستاجر (صاحب سرقفلى)كه نام آنها را نميدانم به چه نحو است چگونه ميتوانم عليه ورثه اى كه نميدانم چند نفر هستند واسامى آنها را نميدانم دادخواست تقديم دادگاه نمايم با تشكر
در پست قبلی جواب داده شد