انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
فروش ملک مشاعی غیرقابل تقسیم توسط شریک یا شرکاء نسبت به سهم خودش معامله صحیحی میباشد ؟ یا اینکه حکم معامله فضولی را دارد وچنین معامله ای باطل میباشد؟
چنانکه چنین ملکی قابلیت تقسیم مابین شرکاء را داشته باشد در چنین حالتی فروش ملک مشاعی تو سط شریک مشاعی بمیزان حق السهم خودش چه حکمی دارد؟
سلام
درخصوص پرسش اول به نظربنده حکم بیع فضولی رادارد زیرا حصه هر شریک مشخص نگردیده است.

درخصوص پرسش دوم بدون تفکیک قابل انجام نمیباشد درصورت تفکیک صرفا به شریک میتواند بفروشد درصورت عدم قبول شریک به شخص ثالث میتواند بفروشد.

ضمنآ در صورت فروش به غیرشریک درصورت توانائی شریک نسبت به خرید شریک میتواند با استناد به ماده به دادگاه بدون وقفه دادخواست اخذ به شفعه اراده نموده وآنچه را که مشتری پرداخت نموده به مشتری پرداخت ومعامله را به نفع خویش نماید
با سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت مخاطب محترم نظر شخصی بنده به شرح ذیل بوده
فروش ملک مشاعی غیرقابل تقسیم توسط شریک یا شرکاء نسبت به سهم خودش معامله صحیحی میباشد ؟
بله هرگونه معامله بین شرکای مشاعی جنبه معامله با حق شفعه نبوده در اینمورد هم نظریه مشورتی و هم رای وحدت رویه وجود دارد

یا اینکه حکم معامله فضولی را دارد وچنین معامله ای باطل میباشد؟
معامله صحیح بوده
چنانکه چنین ملکی قابلیت تقسیم مابین شرکاء را داشته باشد
این مورد باید با درخواست افراز توسط هر یک از مالکین صورت پذیرد در صورت قابل افراز بودن فروش مال مشاع منتفی بوده

در چنین حالتی فروش ملک مشاعی تو سط شریک مشاعی بمیزان حق السهم خودش چه حکمی دارد؟
در صورت قابل افراز بودن فروش مال مشاعی منتفی و باطل بوده