انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پارکینگ کاملا قانونی دارم ولی کس دیگه ماشین می ندازه توش ؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام و خسته نباشید

عزیزان وقتتون زیاد نمی گیرم. ما تو یه مجتمع ساکن هستیم که حدود پارکینگ ما مشخص هست و کاملا در ند هم قید شده ولی چون ماشین نداریم پارکینگ خالیه. حالا یکی از همسایه ها ماشینشُ می ندازه تو پارکینگ ما. من باید چی کار کنم ؟ قانون چه حمایتی از من می کنه ؟ ضایع کردن حق و تجاوز به مال غیر تابلو تر از این ؟ به طرف اعتراض می کنم خیلی محترمانه میگه همینه که هست برو هر غلطی می تونی بکنی بکن.

خیلی شاکیم چند بار خواستم درگیر بشم یه بلایی سر ماشینش بیارم بی خیال شدم.

منتظر نظراتتون هستم.
سلام به فرض که همسایه مرتکب تخلفی شود شما هم باید مثل اورفتارنموده وبرای خودتان گرفتاری ایجادنمائید؟

بهتر که درگیر نشدید
پیشنهاد میکنم اظهارنامه ای برای همسایه ارسال نمائید وتصرف وی در پارکینگ خودتان را مزاحمت وتصرف عدوانی بیان نموده وخواستار رفع تصرف گردید اگر قبول ننمود با طرح دعوی حقوقی تامین دلیل میتوانید با حضور کلانتری محل موضوع را صورتمجلس نموده وبراساس آن طرح شکایت کیفری مزاحمت ممانعت از حق رفع تصرف عدوانی نمائید اما چون همسایه است بهتر است پس از ارسال اظهارنامه دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه نمائید