انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سرقت ادبي ، خيانت در امانت ، ضرر مادي
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام دوستان
عيدتان مبارك ...

دوست بنده داستاني به يكي از اقوام خود كه ادبيات خوانده تحويل ميدهد و ميگويد نظرت را بيان كن ...
يك سال بعد متوجه ميشود كه داستان ايشان به فيلم تبديل شده !!
( بيش از يك سال حتي )
داستان ايشون هم در كتابي به چاپ رسيده است.

خب طبق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
نقل‌قول: ‌فصل چهارم - تخلفات و مجازات‌ها
‌ماده 23 - هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به
نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری
غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم
خواهد شد.

الان ايشان در شكايت چي بايد بزنه؟ سرقت داستان ؟!!!

و اينكه ايشون ميتونه خيانت در امانت رو هم قيد كنه ؟!
چون داستان رو تحويل داده به قومش و اون شخص بدون اطلاع و اجازه رفته به نفع خودش داستان ايشون رو استفاده كرده ! خيانت در امانت نميشه ؟!

و سوم : به گفته دوستم ، قراره بوده موسسه اي داستان اين شخص رو به فيلم تبديل كنه
و وقتي فهميده داستان قبلا فيلم شده ديگه اين كارو نميكنه و داستانش رو نميخره
اينجا دوست من دچار ضرر مادي هم شده ... براي اين چي بزنه در شكايت ؟!با تشكر