انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: دلیل عدم اعلام نتیجه دادگاه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام

چندماه بیش همسر بنده شکایتی مبنی برضرب وشتم عمدی علیه من به دادگاه اراعه دادهمراه نامه ای از بزشکی قانونی...بعد چند جلسه بازبرسی 3روزبیش جلسه دادگاه تشکیل شد از ضاهر امر میشد استنباط کرد قاضی دادخاست ایشان رابه دلایل محکمه بسند اینجانب رد کرده امامشکل اینجاست که نه حکمی خانده شد نه اعلام تبرعه از ان مهمتر از ما خاست به جلسه مشاوره خانواده رفته وبدون زکر تاریخ دقیق خاست نتیجه را به ایشان اعلام کنیم ایا این رفتار قاضی محاکم عمومی وکیفری معنی تبرعه میدهد یاخیرچون مگر مشاوره مربوط به دادگاه خانواده نیست در ضمن من با فرار فیش حقوقی ازاد هستم وشغلم ایجاب میکند هر چند ماه از کشور خارج شوم ممکن است بخاطر این موضوع یا درخواست همسرم بابت مهریه (البته در فقره مهریه هنوز هیچ شکایتی نکرده) ممنوع الخروج از کشور شوم
اجرکم من الله
(۱۱ دي ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۴۱ : ۰۵)نجف زاده نوشته است: [ -> ]سلام

چندماه بیش همسر بنده شکایتی مبنی برضرب وشتم عمدی علیه من به دادگاه اراعه دادهمراه نامه ای از بزشکی قانونی...بعد چند جلسه بازبرسی 3روزبیش جلسه دادگاه تشکیل شد از ضاهر امر میشد استنباط کرد قاضی دادخاست ایشان رابه دلایل محکمه بسند اینجانب رد کرده امامشکل اینجاست که نه حکمی خانده شد نه اعلام تبرعه از ان مهمتر از ما خاست به جلسه مشاوره خانواده رفته وبدون زکر تاریخ دقیق خاست نتیجه را به ایشان اعلام کنیم ایا این رفتار قاضی محاکم عمومی وکیفری معنی تبرعه میدهد یاخیرچون مگر مشاوره مربوط به دادگاه خانواده نیست در ضمن من با فرار فیش حقوقی ازاد هستم وشغلم ایجاب میکند هر چند ماه از کشور خارج شوم ممکن است بخاطر این موضوع یا درخواست همسرم بابت مهریه (البته در فقره مهریه هنوز هیچ شکایتی نکرده) ممنوع الخروج از کشور شوم
اجرکم من الله

سلام
اینکه منظور بازپرس تبرئه شما هست یا نه ؟! ، خود بازپرس میتواند پایختان را بگوید . معمولا برای پرونده های کیفری کسی را پیش مشاور خانواده نمی فرستند . مگر اینکه نظر کتبی مشاور برای تصمیم گیری در خصوص پرونده نیاز باشد .چون شما با کفالت ( فیش حقوقی ) آزاد هستید ، منعی برای خروج شما از کشور وجود ندارد . ولی همسرتان میتواند از طریق اجرای ثبت ، مهریه خود را از شما مطالبه و در صورت عدم توانایی در معرفی مالی از شما ، شما را ممنوع الخروج کند . اما این موضوع حتما به آدرس شما ابلاغ می شود .