انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: بخشيدن مهريه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام خدمت اساتيد عزيز

امروز دادگاه خانواده بودم ، به مورد عجيب و جالبي برخوردم و برام علامت سوال شد ...

زن و شوهري اومده بودن دادگاه خانواده و مرد سند ازدواج رو نشون ميداد كه اين خانم
اول به بنده يه دست خط با امضا داده و دفترخانه اسناد رسمي هم تاييد كرده و ثبت كرده
به قول آقا اقرارنامه رسمي !

بعد من اقرارنامه رو كه بخشش كل مهريه براي هميشه از طرف خانم بوده رو بردم محضري كه سند ازدواج گرفتيم
و اونا هم در سند ازدواج ثبت كردن !

تا اينجا كه عادي بود ...

اما صحبت ها و گريه ها و داد و فريادهاي خانم تعجب برانگيز بود كه ميگفت : روح منم خبر نداره ! Huh

برام جالب شد كه آيا مرد تونسته به هر روشي كه شده ( براي بنده مهم نيست ) چنين كاري انجام بده ؟!
و زن رو از مهريه اش كه حق قانوني اش بوده منع كنه ؟!!!
يا واقعا خانم حالا يادش اومده كه عجب اشتباهي كردم !!!
و زير بار نميره !

قانون در چنين مرحله اي حق رو به مرد ميده ؟!
يا راهي براي خانم هست كه بتونه اثبات كنه چنين بخششي اصلا رخ نداده ؟!
سلام
از فحوای کلام شما اینگونه استنباط نمودم که زوج از زوجه اقرارنامه عادی اخذ مینماید وباارائه آن به دفتراسنادرسمی آنرا به سندرسمی تبدیل می نماید البته بدون حضور زوجه؟

اگر واقعآ زوجه بتواند عدم حضور خودردفترخانه وامضائ سندرسمی اقراربه بذل را ثابت نماید برای زوج وسردفتر مسئولیت کیفری هم دارد که به نظر نمیرسد اینگونه باشد

بحث رجوع به مابذل بحث مفصل وخارج از حوصله اینجانب میباشد اما مورد مشابه داشته ام که در خصوص مهریه دادگاه رجوع به مابذل را نپذیرفته است نا گفته نماند زوجه پس از رد دعوی موضوع را با بنده مطرح نمود بدون اینکه وکیل درپرونده دخالت دهد