انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خروج از کشور برای مشمول غایب
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
فردی که مشمول غایب باشد(دفترچه ارسال نکرده، نه اینکه فراری باشد) آیا هیچ راهی قانونی برای خروج از کشور دارد؟
بر فرض مثال از طریق ازدواج با فردی که مقیم خارج هست؟
یا گرفتن ویزای تحصیلی جهت ادامه تحصیل؟(مدرک زبان دارد)