انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آیا میتوانم قرارداد رهن را فسخ کنم؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام،

اگر در قرارداد ذکر شده باشه که منزل دارای خط تلفن ثابت هست، اما بعد مشخص بشه که تلفن نداره و امکان نصب خط تلفن هم وجود نداره، آیا میشه قراراد رو فسخ کنم؟

با تشکر
سلام
چه کسی چنین قرارداداجاره ای را منعقدنموده که شماره تلفن منصوب در عین مستاجره را درج ننموده است؟
علی ایحال
اگر فرض را برواقعیت قراردهیم

بموجب بند اول ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر، در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد، مستاجر با رعایت ماده 415 قانون مدنی حق درخواست فسخ اجاره را از دادگاه دارد.استفاده از این حق در صورتی امکان دارد که مستاجر پس از اطلاع از تخلف وصف، فوری برای فسخ اجاره اقدام کند.
با تشکر بابت پاسخ،

در قراردادی که در بنگاه منعقد شده، قید شده که منزل دارای یک خط تلفن ثابت هست.
صاحبخانه یک مهلت گرفت برای اوکی کردن تلفن، اما طبق اعلام مخابرات امکان نصب تلفن تا مدت نامعلومی وجود ندارد.
الان حدوده 20 روز هم از تاریخ عقد قرارداد میگذره.
میتوانید دادخواست خودرا این گونه طرح نمائید که با اقدام به وصل به شبکه درمورخ (به فرض19/3/95) عین مستاجره فاقد خط تلفن میباشد بالنتیجه از خیار تخلف وصف استفاده مینمایم و........
چون خیار فسخ فوری وحداکثر تا 3روز از متوجه شدن بایددادخواست به دادگاه ارائه شود