انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اقامت فردی غیر از مستاجر در مکان مورد اجاره
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

13881355

سلام. خانه ا ی را اجاره داده ام مستاجر بدون اجازه ی من حدود چهار ماه است که داماد و دخترش را در آن خانه جا داده و ساکن آنجا شده اند . آیا من میتوانم مانع این کار بشوم؟ آیا میتوانم بابت اقامت چند ماهه ی داماد مستاجر از مستاجر ادعای خسارت یا جریمه یا اجاره ی بیشتر بکنم؟ آیا میتوانم از مستاجر شکایت کیفری بکنم؟ سپاس

لازم است عرض کنم که مستاجر خودش هم که یک نفر است نیز در این خانه ساکن است
سلام
بستگی به قراردادتنظیمی دارد اگر درقرارداد شرط اجاره راسکونت xنفر قرارداده باشید وبیش از نفرات خانواده مستاجر سکونت نموده باشد حق فسخ وتخلیه از طریق شورا ایجاد گردیده است در غیر اینصورت پاسخ منفی است