انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال در مورد سرقفلی اشتراکی واقع در دو پلاک ثبتی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
بنام خدا
سوالم در مورد شرایط سرقفلی مغازه ایست که شامل دو پلاک متصل به هم و یکپارچه میباشد(یکی از پلاک ها بر خیابان و دیگری دارای ورودی از کوچه فرعی میباشد( به موجب مفاد اقرارنامه تنظیمی بین 3 نفر سرقفلی مغازه که شامل دو پلاک فوق الاشاره است بین 3 نفر بالسویه تقسیم شده است. مالکیت پلاک اصلی مغازه (بر خیابان اصلی) متعلق به یکی از این سه نفر است و مالکیت پلاک پشت مغازه متعلق به دو نفر دیگر. اکنون شرکا تقاضای فروش ملک پشتی متصل به مغازه را دارند و این کار منوط به کشیده شدن دیوار بین دو ملک است .در این صورت این سوال پیش میاید که برای ملک پشت سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلق میگیرد یا با کشیده شدن دیوار، ملک پشتی فارغ از سرقفلی و حق کسب و پیشه به فروش میرسد؟ (کاربری سند پلاک پشت مغازه کارگاه قنادی ذکر شده).
در صورت تعلق نگرفتن سرقفلی به پلاک پشتی و با توجه به مالک نبودن یکی از شرکا سهمی از فروش قطعه پشتی به ایشان تعلق نمیگیرد.
در صورت تعلق گرفت قانونی سرقفلی به پلاک پشتی مغازه،چگونه میتوان مانع از ضایع شدن حق نفر سوم شد؟
سلام
دوست عزیز پاسخ به پرسش جنابعالی نیازبه بررسی اسناد ومدارک دارد پیشنهاد میکنم اسناد مالکیت خودتان را به یک وکیل ارائه نمائید تا مستند ومستدل پاسخ ارائه نماید اما به حضورتان میرساند هیچ مالک مشاعی نمیتواند به صرف مالکیت اعمال خویش را وسیله اضراربه سایرمالکان مشاعی قراردهد تا چه رسد به اینکه احداز مالکان ملک بر را بفروشد تا مانع استیفائ منفعت شریک دیگرگردد
(۲ خرداد ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۰۳ : ۱۵)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
دوست عزیز پاسخ به پرسش جنابعالی نیازبه بررسی اسناد ومدارک دارد پیشنهاد میکنم اسناد مالکیت خودتان را به یک وکیل ارائه نمائید تا مستند ومستدل پاسخ ارائه نماید اما به حضورتان میرساند هیچ مالک مشاعی نمیتواند به صرف مالکیت اعمال خویش را وسیله اضراربه سایرمالکان مشاعی قراردهد تا چه رسد به اینکه احداز مالکان ملک بر را بفروشد تا مانع استیفائ منفعت شریک دیگرگردد
حکمت عزیز خیلی ممنون از پاسختان
در مورد مدارک این رو عرض کنم که اقرار نامه ای رسمی در دفتر اسناد بین سه نفر مذکور تنظیم شده، و در مورد حق سرقفلی نفر سوم از هر دو پلاک شکی وجود نداردو صراحتا قید شده است که سرقفلی مغازه واقع در پلاک های الف و ب متعلق به هر سه نفر است.سوالم بیشتر این مورد است که با تفکیک دو ملک منافع و سرقفلی قسمت پشت زایل میشود یا خیر ؟ با توجه به اینکه قسمت پشتی شرایط مغازه بودن رو از دست میدهد.
در ضمن اخیرا به وکیل مراجعه کرده ایم ولی جواب مطلقی دریافت نکردیم.
اول این نکته را متذکرشوم که بحث مالکیت سرقفلی با مالکیت ملک از هم جداست تا مالک سند اصلی راضی نباشد شرکاء حق هیچگونه اقدامی را ندارند اصلا اداره ثبت قبول نمیکند حال شما چگونه اقدام به تفکیک نموده اید متحیرم؟

اما اینکه مالک حاضر به تفکیک شود به ملکی که در کنج قرارمیگیرد نیز پس از فروش یا اعاده سرقفلی به مالک اصلی سرقفلی تعلق خواهد گرفت اما نه به قیمت آنکه از قسمت خیابان سهم برده است.

تا نظر دوستانم که قطعا تجارب بیشتری نسبت به بنده دارند چه باشد؟