انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: انتقال سند موبایل بصورت غیابی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

حدود 8 سال پیش سیم کارتم را از یکی از دوستان خریداری کردم ولی انتقال سند انجام ندادم.
الآن می خواهم انتقال سند انجام دهم و متاسفانه دسترسی به این دوست هم ندارم.

آیا راهی وجود دارد که بتوانم در غیاب ایشان انتقال سند انجام دهم؟

با تشکر
سلام
اگر قراداد داشته باشید میتوانید درشورای حل اختلاف با درخواست نشر آگهی دادخواست الزام به تنظیم سند یا ایفایتعهدات قراردادی ارائه نمائید منوط به اینکه ارزش مخارج داشته باشد 3درصد هزینه دادرسی قیمت سیم کارت +150000تمبرورود شورا +3مرحله نشر آگهی واجرای احکام حدود150000تومان
حال بسنجید معدوم کردن سیم کارت وخرید سیم کارت جدید ارزش دارد که روند قضائی؟
البته اگر شماره رند باشد ارزش دارد
(۲۴ اسفند ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۰۴ : ۱۵)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
اگر قراداد داشته باشید میتوانید درشورای حل اختلاف با درخواست نشر آگهی دادخواست الزام به تنظیم سند یا ایفایتعهدات قراردادی ارائه نمائید منوط به اینکه ارزش مخارج داشته باشد 3درصد هزینه دادرسی قیمت سیم کارت +150000تمبرورود شورا +3مرحله نشر آگهی واجرای احکام حدود150000تومان
حال بسنجید معدوم کردن سیم کارت وخرید سیم کارت جدید ارزش دارد که روند قضائی؟
البته اگر شماره رند باشد ارزش دارد

با سلام و تشکر

1- مطمئن نیستم قراردادی داشته باشم. اگر قرارداد نباشد و یا موجود نباشد، روشی برای انتقال سند بصورت غیابی وجود دارد؟

2- اگر قرارداد باشد، طبق گفته شما، هزینه ها در حدود، 300 هزار تومان + 3درصد (؟؟تومان) می شود؟

با تشکر مجدد
(۲۲ فروردين ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۴۷ : ۱۵)Si14 نوشته است: [ -> ]
(۲۴ اسفند ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۰۴ : ۱۵)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
اگر قراداد داشته باشید میتوانید درشورای حل اختلاف با درخواست نشر آگهی دادخواست الزام به تنظیم سند یا ایفایتعهدات قراردادی ارائه نمائید منوط به اینکه ارزش مخارج داشته باشد 3درصد هزینه دادرسی قیمت سیم کارت +150000تمبرورود شورا +3مرحله نشر آگهی واجرای احکام حدود150000تومان
حال بسنجید معدوم کردن سیم کارت وخرید سیم کارت جدید ارزش دارد که روند قضائی؟
البته اگر شماره رند باشد ارزش دارد

با سلام و تشکر

1- مطمئن نیستم قراردادی داشته باشم. اگر قرارداد نباشد و یا موجود نباشد، روشی برای انتقال سند بصورت غیابی وجود دارد؟

2- اگر قرارداد باشد، طبق گفته شما، هزینه ها در حدود، 300 هزار تومان + 3درصد (؟؟تومان) می شود؟

با تشکر مجدد

سلام
اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید . در صورت وجود قرارداد و اقدام ، هزینه های دادرسی در مرحله ابطال تمبر توسط واحد ابطال تمبر یا مدیر شعبه به شما اعلام خواهد گردید .