انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تخلیه باد لاستیک خودرو
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
چنانچه فردی اقدام به خالی کردن باد لاستیک خودرو شخصی را بکند(اختلافات شخصی!)
حکمش چیست؟در صورتیکه متهم به ارتکاب اعتراف کند و حاضر به پرداخت خسارت شود ولی شاکی از شکایت انصراف ندهد آیا هزینه وکیل شاکی بر عهده متهم است و اگر بلی چگونه محاسبه میشود؟
سلام
مطابق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات اسلامی هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
خالی کردن باد خودرونیز از موارد از کارانداختن وقابل تعقیب کیفری میباشد
جرم تخریب از جرائمی است که با گذشت شاکی خصوصی از جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است اما در جامعه فعلی ورافت اسلامی با گذشت شاکی خصوصی معمولآ قرارمنع تعقیب صادر میگردد.
اما هزینه وکیل شاکی ضمن شکایت یا حین اعلام رضایت میتواند آنرا مطالبه نماید که چون هزینه ان طبق تعرفه قانونی میباشد کسی انرا مطالبه نمینماید.
با عرض سلام و تشکر از بیانات دوست بزرگوار جناب حکمت نظر بنده جرم شخصی که باد خودروی شما را به عمد تخلیه نموده ایجاد مزاحمت بوده لذ به نظر بنده وقتی بخواهیم عمل خلاف قانون را با مصادیق مجرمانه قیاس کنیم قالبهای مختلف باید برسی شود و در چنین مواردی با تحلیل بنده این جرم نزدیک به ایجاد مزاحمت بوده تا انطباق با ماده 677 ولی از نظر کلی در چنین مواردی اگر اولین بار باشد شما چه رضایت بدهید و چه رضایت ندهید فقط مرتکب مجازاتش جزای نقدی بوده بنده معتقدم اگر مرتکب دنبال رضایت بوده همین ترساندن کفایت میکند اگر فکر میکنید که این شخص را با اعمال شاقه و اشد مجازات برخورد خواهد شد خیالی بسی عبث بوده لذا در اکثر موارد ترساندن بیشتر از غرور ارزش داشته فکر کنید اگر این شخص فقط جریمه شود به دلیل حمایت قانون و تفسیر به نفع متهم و موارد دیگر چنان بلایی سر شما خواهد آورد که دیکر خواب آسایش را در آن محل خواهید دید بزرگوار با عنایت به قوانین جدید کیفری قانون مطلق از مجرم حمایت میکند پس به نظر بنده نسبت به بیانات بنده کمی فکر سپس عملی انجام دهید که منافع شما را تامین کند در کشور ما در انتهای مجازات کیفری مگر موارد خاص مثا جرایم امنیتی،سیاسی،آدم ربایی و.....چیزی نیست جز جیب دولت این نظر شخصی بنده بوده