انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پس گرفتن پول از دادگستری
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
قبل از اینکه قاضی واخواهی را بپذیرد، مسئول دفتر قاضی گفت که یک میلیون تومان بابت واخواهی واریز کنید.
مبلغ رو واریز کردیم، ولی قاضی واخواهی رو قبول نکرد.
الان چطور میتونم پول پرداختی رو پس بگيرم؟
با سلام مخاطب محترم وجهی که شما پرداخت نموده اید بعنوان هزینه دادرسی واخواهی به هیچ عنوان قابل استردا نیست اگر مدیر دفتر بدون مشاوره و انتقال پرونده شما نزد قاضی پرونده قبول دادخواست نموده فقط میتوانید علیه مدیر دفتر شعبه از باب تسبیب دادخواست مطالبه وجه بدهید و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت خسارت وارده نمایید تا دیگر مخالف قانون و بدون دستور مقام قضایی به خواهان دستور واریز هزینه دادرسی به صورت کامل ندهد چون شما وظیفه دارید ابتدا هزینه تمبر ورود دادخواست در هر مرحله را بپردازید پس از به نظر رسیدن دادخواست و صدور دستور قاضی پرونده در صورت کامل و قابل رسیدگی بودن الباقی هزینه دادرسی را بصورت کامل به پردازید متاسفانه این مورد فوق العاده بسیار اتفاق افتاده و درآمدهای هنگفتی به جیب دادگستری رفته و هیچکس هم از حق و حقوق خود اطلاعی نداشته و پیگیری نشده هرچند این عمل دادگستری از نظر ماهیتی خود تحصیل مال نامشروع بوده این نظر و برداشت شخصی بنده بوده
سلام وعرض ارادت حضور دوست عزیزم جناب کامیاب
اینجانب نیز با نظر جناب کامیاب موافق هستم لیکن تمبر پرداختی راباتوجه به رویه جدید دایره تمبر که بصورت تکبرگی وماشینی صادر میشود میتوانید از طریق دایره تمبر به شخص دیگری که نیاز به مقدار تمبر ابطالی شما یا بیشتردارد بفروشید وپرداختی خودتان را چنین خواهنی دریافت نمائید.

ناگفته نماند واخواهی شما اشتباه بوده چرا مشورت با مدیردفتر؟؟؟ اگر دادخواست وفق مقررات قانونی و درفرجه قانونی تقدیم شده باشد نیاز به دستور قاضی ارجاع داشته وشما بدون دستور قاضی ارجاع انرا نزد قاضی دادگاه برده اید واو هم قبول ننموده است

درخصوص تمبر ماده 41 قانون محاسبات کشور صراحت دارد که قابل استردادباشد.

به هرحال درمورد هزینه دادرسی نمونه داشته ام
سلام، ممنون.
از بخش مالی پیگیری کردیم، گفتن که مدارک رو از داخل پرونده بياريد که پول پرداختی رو پس بدیم، ولی نه قاضی قبول میکنه نه رئیس دادگستری !
میگن درخواست تون رد شده، چیزی اشتباه نشده ... پولی که رفته تو جیب دولت رو نمیشه پس گرفت ...
امکان جابجا کردن تمبر هم نیست، چون روی درخواست واخواهی پرینت کردن اطلاعات مبلغ پرداختی رو.
حالا چه کار میتونیم بکنيم؟
با سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت و مخاطب محترم به نظر بنده شما درخواست خود را مکتوب به قاضی پرونده و ریاست دادگستری ارائه نمایید و درخواست پاسخی کتبی و مستدل و قانونی نمایید در صورت عدم پاسخگویی طی اظهار نامه رسمی ارسال نموده و بیان نموده که صراحت قانون بوده که ابتدا باید مرجع دستور ثبت دهنده و مرجع رسیدگی کننده باید و الزام داشته که در بدو امر دادخواست یا درخواست و یا شکواییه را مطالعه و درصورتی که قابلیت رسیدگی داشته به شعبه ارجاع و شعبه دستور الصاق تمبر قانونی را صادر نماید و در این خصوص و ازباب زحمات اولیه جهت مطالعه فقط باید مدعی هزینه تمبر ورود را باید الصاق نماید نه هزینه دادرسی لذا متاسفانه وقتی هدف کسب درآمد باشد قانون نقض شده و انسانیت مفهومی پیدا نمی کند هر چند که این در آمد هزینه تمبر به حساب وزارت دادگستری میرود ونه قاضی و مدیر دفتر و یا ریاست حوزه قضایی هرچند که این اشخاص هم به فکر پرکردن جیب دولت میباشد و خود نیز حقوقشان و مزایای مربوطه را از این محل دریافت مینمایند و آنها نیز در اینگونه موارد تابع دستور مافوق و سیاستهای کلی نظام هستند و نه قانون آمره مرتبط پس حقوق مردم و ارباب رجوع در این خصوص عملاً پایمال شده می باشد این نظر شخصی بنده بوده