آیین دادرسی مدنی

اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از روش­های فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود ع...
بیشتر بخوانید

صلاحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان ؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟
بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی (دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ کس را نمی توان ا...
بیشتر بخوانید

مستندات رأی قاضی
موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نم...
بیشتر بخوانید

اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس
قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون...
بیشتر بخوانید

مشروعیت دادگاه‏ انقلاب‏ و چند ملاحظه
یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام‏ قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه‏ انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن...
بیشتر بخوانید

دعوی در مقابل سند مالکیت
اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۱ دو ماده زیر دیده میشود: (ماده ۲۱-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده...
بیشتر بخوانید

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت اول)
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چن...
بیشتر بخوانید

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)
مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر همان‏طور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه...
بیشتر بخوانید

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب
تعریف شهادت شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با س...
بیشتر بخوانید

نحوه رسیدگی و مراجعه به دادگاه
مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرج...
بیشتر بخوانید