هامون - پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری
هامون – پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری

بانک مقاله‌های حقوقی

در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه

چه عملی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر علم جرم شناسی , جرم پدیده ای است كه دارای ابعاد مختلفی از نظر شكل گیری آن است...

نوشته‌های مفید

در دادگاه مهرداری

  چارلز هافمن دیکنز در پورت سی انگلستان به دنیا آمد . پدرش کارمند نیروی دریایی بود که بعدها به علت بدهکاری زندانی شد . دیکنز هیجده سال داشت که در دفتر وکالت گری با سمت منشی کا...

مراحل ارائه درخواست و ارزیابی پرونده

۱
فرم درخواست ارزیابی رایگان در پورتال مشتریان را بصورت کامل و با دقت پر کرده و ارسال نمایید.
۲
کارشناسان حقوقی موسسه درخواست شما را بررسی نموده و بهترین راهنمایی ارائه می‌نمایند.
۳
شما می‌توانید پاسخ خود را مشاهده نموده و در صورت لزوم تشکیل پرونده دهید.
۴
پس از تشکیل پرونده و تایید آن توسط موسسه، نام کاربری و رمز عبور شما، برایتان ارسال می‌شود.

(۰)