هامون - پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری
هامون – پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری
بررسی جرم
lock
معامله
ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

بانک مقاله‌های حقوقی

در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه

چه عملی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر علم جرم شناسی , جرم پدیده ای است كه دارای ابعاد مختلفی از نظر شكل گیری آن است...

نوشته‌های مفید

در دادگاه مهرداری

  چارلز هافمن دیکنز در پورت سی انگلستان به دنیا آمد . پدرش کارمند نیروی دریایی بود که بعدها به علت بدهکاری زندانی شد . دیکنز هیجده سال داشت که در دفتر وکالت گری با سمت منشی کا...

داستان‌های حقوقی و جنایی

با باد با طوفان

از این بالا ، هیچکس ، و هیچ چیز ، به اندازه‏ واقعی خودش نیست . نه درخت‌ها ، نه مغازه‌‏ها و نه ماشینها . خیابان هم همینطور . پس این تنها زایر جاسم نیست که از اینجا ، مچاله و کوچک‏ ب...