هامون - پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری
هامون – پرونده‌های ملکی، ثبتی و شهرداری
بررسی جرم
lock
معامله
ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

بانک مقاله‌های حقوقی

ضمانت نامه بانکی چیست ؟

ضمانت نامه بانکی چیست ؟ ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در...

نوشته‌های مفید

در دادگاه مهرداری

  چارلز هافمن دیکنز در پورت سی انگلستان به دنیا آمد . پدرش کارمند نیروی دریایی بود که بعدها به علت بدهکاری زندانی شد . دیکنز هیجده سال داشت که در دفتر وکالت گری با سمت منشی کا...

داستان‌های حقوقی و جنایی

با باد با طوفان

از این بالا ، هیچکس ، و هیچ چیز ، به اندازه‏ واقعی خودش نیست . نه درخت‌ها ، نه مغازه‌‏ها و نه ماشینها . خیابان هم همینطور . پس این تنها زایر جاسم نیست که از اینجا ، مچاله و کوچک‏ ب...